Big Bang vs Atheïsme - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Big Bang vs Atheïsme

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

Met het wegvallen van het bewijs dat het Universum Statisch zou zijn (zonder begin - zonder eind), maar juist is ontstaan op een gegeven moment in het verleden, heeft de Atheïst het belangrijkste houvast in zijn geloofsovertuiging verloren. Met het model van een Statisch Universum probeerde de Atheïst het bestaan van God te ontkennen, omdat er dan geen sprake zou zijn van een daadwerkelijke scheppingspunt.

IN HET KORT
13.7 miljard jaar geleden begon tijd, ruimte en materie te ontstaan. Dit houdt in dat het voor het ontstaanspunt nog niet bestond (het niets). We hebben gezien dat 'IETS' niet uit het 'NIETS' kan voortkomen. Er moet daarvoor een oorzaak zijn, aangezien het NIETS niet zichzelf kan creëeren. Buiten het niets moet er iets zijn die daaraan gevolg kan geven en zorgen dat er iets ontstaat. Datgene wat we IETS noemen, welke niet onder tijd valt, niet uit materie bestaat en niet onder ruimte valt (aangezien dit allemaal is gecreëerd door deze 'IETS') noemen wij God - De Absolute Autoriteit.

We hebben gezien en bewezen in het hoofdstuk 'God bestaat', dat er daadwerkelijk een God bestaat op basis bewijsmateriaal en logica. Atheïsten beweren dat zij in de wetenschap geloven en dit als waarheid beschouwen. Echter, wanneer we de Big Bang aanhalen als argument tegen de Atheïst, wordt de Atheïst onredelijk en gaat zijn eigen bewijsgrondslagen (de wetenschap)  in twijfel trekken. Wat blijft er dan over voor de Atheïst om in te geloven? Je kunt niet op basis van Wishful thinking je eigen geloofsovertuiging proberen te bewijzen.

CONCLUSIE
We zien dat de wetenschap zich keert tegen de Atheïst terwijl de Atheïst zich altijd heeft beroept op de wetenschap. De Big Bang heeft aangetoond dat het Universum een beginpunt heeft gehad, wat laat zien dat het scheppingsmodel dat vanuit de religie wordt gepresenteerd dichterbij de waarheid staat dan het geloofsmodel van de Atheïst. Het wordt tijd dat men inziet dat hij/zij is gecreëerd door de Almachtige schepper van het Universum en dat men zich volledig aan Hem onderwerpt en dankbaar is voor alle gunsten, welke men dagelijks ontvangt.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud