YouTube Video´s - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Multimedia > Hindoeïsme
Overeenkomsten Islam en Hindoeïsme
Similarities Between Hinduism and Islam
Kalki Autar / Avatar
Het aanbidden van beelden / Idol worship
 Koran 37: 95-96 Hij zei: "Aanbidt u hetgeen u zelf heeft uitgebeeld, Terwijl Allah u en uw handwerk heeft geschapen?"  
 Quran 37:95-96 He said, "Do you worship that which you [yourselves] carve, While Allah created you and that which you do?" 
Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu