Inleiding Islam - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Inleiding Islam

Islam
DE ISLAM UITGELICHT 

Is de Islam een religie dat toegewezen kan worden aan de Absolute Autoriteit of niet? Wie is de grondlegger van deze religie en welk boek ligt er aan deze religie ten grondslag? Is er een origineel exemplaar van dit boek beschikbaar en weten we van wie dit afkomstig is? Zitten er in het boek tegenstrijdigheden of wetenschappelijke onmogelijkheden? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord dienen te worden om na te gaan of deze religie afkomstig is van de Absolute Autoriteit.


We hebben aangetoond dat er een Absolute Autoriteit bestaat die de Schepper is van de hemelen en de aarde en alles wat zich daartussen bevindt. In deze serie zullen we een nauwkeurige analyse maken van de Islam en nagaan of er duidelijke bewijzen zijn om aan te tonen dat deze religie afkomstig is van de Absolute Autoriteit – God of niet. De middelen die hierbij ook weer gebruikt zullen worden zijn onder andere: wetenschap, rede, logica, feiten en bewijzen.

De 99 namen van Allah - God in de Koran.

Welke onderwerpen zullen er worden besproken? 


In de analyse zullen we proberen zo volledig mogelijk te zijn. Hoe vollediger, hoe betrouwbaarder en helderder een verhaal wordt. We zullen beginnen met een korte terugblik op de belangrijkste eigenschappen van de Absolute Autoriteit, omdat deze van groot belang is in de analyse. Een waarheidsgetrouwe religie dient namelijk in harmonie te zijn met de eigenschappen zoals wij deze hebben geanalyseerd en gepresenteerd. De pre-islamitische periode wordt kort besproken en gekeken zal worden naar de leerstellingen van de Islam en de 'grondlegger' van deze religie. Aan het eind zal een conclusie getrokken moeten worden van al het gepresenteerde. 


De volgende hoofdonderwerpen zullen worden gesproken:

1.   Korte terugblik eigenschappen van de Absolute Autoriteit
2.   Pre-islamitische periode en maatschappij in het kort
3.   Wanneer en hoe is de Islam is ontstaan?
4.   De leerstellingen van de Islam
5.   Profeet Mohammed vzmh echt een profeet?
6.   Waarom Islam en wetenschap?
7.   Wat is de Koran en hoe is dit geopenbaard?
8.   Hoe is de Koran gebundeld?
9.   Koran en wetenschap
10. Hadith
11. De relatie Koran - Oude- en Nieuwe testament
12. Profeet Mohammed in religieuze geschriften
13. Beproevingen op de wereld
14. Fitrah - Natuurlijke aanleg
15. Conclusie

Veel leerplezier toegewenst!

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud