Trimurti Brahma, Vishnu en Shiva - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Trimurti Brahma, Vishnu en Shiva

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

De Hindoe Drie-Eénheid
De belangrijkste drie Hindoegoden zijn Brahma (de Schepper), Vishnu (de Beschermer) en Shiva (de Vernietiger). Vishnu en Shiva zijn geliefde goden binnen het Hindoeïsme en er zijn veel tempels aan hen gewijd.

Brahma
Brahma is volgens de Hindoeïstische mythologie de Schepper van het heelal. Hij wordt afgebeeld met vier hoofden die naar de vier windrichtingen kijken. Hij rijdt op zwanen of zit op een heilige lotusbloem. Zijn vrouw is de godin van kunst en onderwijs; Saraswati. Brahma heeft vier handen, waarvan hij er altijd één zegenend opheft. Brahma is ontstaan vanuit de lotusbloem die is ontsprongen vanuit de navel van Vishnu.

Shiva (ook wel Mahesh genoemd)
Shiva is de vernietiger van het kwaad in het heelal. Hij heeft een drietand als symbool van de vernietiging. Op zijn voorhoofd draagt hij het derde oog van de kennis. Shiva rijdt op een grote stier, Nandi geheten. Shiva zou drie vrouwen gehad hebben, een Arische (blanke) vrouw genaamd Gaorii of Parvati, een vrouw van Mongoolse etniciteit genaamd Gaungá en Káli, een donkere vrouw van gemengde etniciteit.

Vishnu
Vishnu is de beschermer van het heelal. Hij wordt vaak afgebeeld op een adelaar of slapend op een reuzenslang. Zijn vrouw is Lakshmi, de godin van de schoonheid en rijkdom.
Vishnu is binnen de Trimurti de handhaver van de schepping. Hij wordt afgebeeld met een blauwe huid en een aantal attributen als de oerschelp, de discus (cakra), de knots en de lotus. Hij zit of staat op de veelkoppige slang 'Sesa'. De echtgenote van Vishnu is Lakshmi. Waneer er gevaar dreigt voor de schepping, incarneert Vishnu in een gedaante om deze te redden. Er zijn tot dusver negen incarnaties geweest, met een 10e die nog moet komen.

Laten we kijken wat het verhaal is van de trimurti en het ontstaan ervan.

Kijkend naar het filmpje zien we het volgende gebeuren. Vishnu (de beschermer) wordt als klein (mens) kind afgebeeld, dat opeens begint te groeien. Vervolgens groeit er uit de navel van Vishnu een lotusbloem waaruit Brahma (de schepper) ontstaat. Vervolgens zien we het ontstaan van Shiva (de vernietiger) plaatsvinden. Als we kijken naar de attributen van deze goden zien we iets wat niet klopt in het verhaal. We zien namelijk dat Vishnu – de beschermer eerder is ontstaan dan Brahma – de schepper. Als Brahma de schepper is welke de scheppende kracht heeft om alles en iedereen te creëren, zou Brahma de eerste moeten zijn in de reeks van het bestaan van deze goden. Brahma zou ‘ongecreëerd’ moeten zijn aangezien hij de macht heeft om te scheppen. De schepper is namelijk zelf ongeschapen. Hier zien we juist dat de schepper werd geschapen door een god die geen scheppende kracht heeft vanuit de hindoeïstische mythologie. Dit is dus een onmogelijkheid.

Men zou kunnen beweren dat Vishnu en Brahma onderdeel zijn van een Trimurti (drie-eenheid) en ze dus dezelfde eigenschappen hebben. Vishnu zou dan ook de scheppende macht hebben. Echter, dit wordt zo niet geleerd in de Hindoe geschriften en theologie. We zien duidelijk dat de drie goden verschillende eigenschappen worden toegewezen en ook al zodanig worden gekenmerkt. Indien dit ook zo zou zijn dan zouden alle drie goden op hetzelfde moment moeten bestaan. De één zou dan niet worden gecreëerd door een ander. Ze zouden namelijk een eenheid moeten zijn in hun essentie en op hetzelfde moment moeten bestaan. Ook dit zien we niet gebeuren. Wat ook opvallend is, is dat er al een soort van wereld bestaat om Vishnu heen. Hetzelfde argument is hier van kracht, namelijk dat de schepper nog niet bestond terwijl er al een soort van wereld bestond zonder dat de schepper bestond. Wat is het nut dan van een schepper als er al een andere schepper zou zijn die al een wereld had geschapen. Brahma de schepper zou overbodig zijn geworden.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat er vele aspecten van het ontstaan van de Trimurti niet klopt en de logica tegenspreekt. Men kan niet beweren dat dit verhaal daadwerkelijk een inspiratie is geweest door de Absolute Autoriteit aangezien de Absolute Autoriteit geen tegenstrijd creëert in Zijn openbaringen.

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud