Het onstaan van het Universum - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Het onstaan van het Universum

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
HET UNIVERSUMHET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM IN DE KORAN
In de Koran staan er vele wetenschappelijkheden die besproken kunnen worden. We zullen deze niet allemaal bespreken, aangezien deze informatie veelal te vinden is op de sites die eerder zijn aangehaald. Wat we wel bespreken, zal krachtig en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwd worden. We zullen bij het begin beginnen namelijk de creatie van het Universum.

Het eerste wat we kunnen opmerken in de Koran over het Universum is dat de Koran spreekt van een daadwerkelijke schepping, terwijl de wetenschap in het kort verleden altijd heeft geroepen dat het Universum statisch was. Dit hield in dat men van mening was dat het Universum er altijd al was en bestond en er altijd zal zijn. Op deze manier kon men systematisch God uitsluiten in de beargumentering als scheppende factor. Nieuwe 'recentelijke' inzichten en metingen hebben deze theorie teniet gedaan. We weten dat de Big Bang theorie het meest aannemelijke theorie van de huidige tijd is en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en berekeningen. Men zegt ook wel: 'Meten is weten' en daar de Big Bang nauwkeurig is onderzocht en berekend, weten we dat deze heeft plaatsgevonden. In de Koran staat het echter al 1400 jaar lang beschreven zonder de wetenschappelijke term te gebruiken die men er nu aan heeft gegeven.


De Koran heeft het dus al op twee punten corrrect met wat we hebben aangetoond in de hoofdstukken binnen
het onderwerp´God bestaat´:
Er is een daadwerkelijke beginpunt (een daadwerkelijke schepping);
De bevestiging van een daadwerkelijke Schepper (zie Op zoek naar de Absolute Autoriteit).
De hemelen en de aarde waren gesloten / samengevoegd in een gezamenlijk punt: de Singulariteit. Vervolgens werden ze van elkaar gescheiden: de Big Bang.


Koran 20:4 Een openbaring van Hem, Die de aarde en de verheven hemelen heeft geschapen (punt 1 en 2 van de korte opsomming van conclusies).

Als we in het kort in de details van de Big Bang erbij nemen:
De Big Bang verteld dat er in beginsel voordat het universum bestond 13,7 miljard jaar geleden er een enorm heet punt was met een oneindig grote dichtheid. Dit oneindige kleine punt wordt een Singulariteit genoemd en we weten dat tijd, materie, ruimte op dat moment en in dat ‘punt van NIETS’ niet bestonden en er dus ook geen natuurwetten bestonden (zwaartekracht etc.). Tegelijkertijd met de Big Bang werd tijd en ruimte gecreëerd. Kort daarna (200 miljoen jaar) ontstond materie pas.

Laten we nu de relevante verzen van de Koran erbij pakken die spreken over de schepping van het Universum.

Koran 41:53 "We zullen binnenkort Onze tekenen in het heelal en in hun zelf laten zien, totdat het hun heel duidelijk zal worden dat het de waarheid is. Is het niet voldoende voor u, dat uw Heer over alle dingen getuige is?

Koran 21:30 "Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?"


DE BIG BANG
Koran 21:30 "Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?"


De Koran spreekt ook over een rookachtige massa (dukhan) waaruit de hemel en de aarde ontstonden:
Koran 41:11 "Toen wendde Hij zich tot de hemel die rook was en Hij zei ertegen en tegen de aarde: "Komt goedschiks of kwaadschiks". Zij zeiden beiden: "Wij komen goedschiks".

Ook hier zien we dat de Koran perfect in harmonie is met de recentelijke wetenschappelijke ontdekking dat het vroege universum in een stadium van Gas/Rook bestond na ongeveer 300.000 jaar na de Big Bang.

HET EXPANDERENDE UNIVERSUM - HET UNIVERSUM DAT GROTER WORDT
Een sterrenstelsel is een verzameling van miljarden sterren. Edwin Hubble komt erachter dat de sterrenstelsels bijna allemaal van ons af bewegen, wat erop wijst dat het heelal steeds groter wordt. Kleine, zwakke sterrenstelsels bewegen sneller dan helderder exemplaren, zodat wordt aangenomen dat deze verder weg staan. Het zich verplaatsen van sterrenstelsels –ofwel het uitdijen van het heelal– veronderstelt dat er een centraal punt is; een centrum waar de beweging is gestart. Dit feit, wordt in de Koran als volgt beschreven:

Koran 51:47 "De hemel, Wij hebben hem gebouwd met macht. Werkelijk, wij breiden hem uit"

WAT ZEGT DE KORAN EN WAT ZEGT DE WETENSCHAP OVER HET EINDE VAN HET UNIVERSUM?
Koran 21:104 De Dag, waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.”

We zien hier dat de Koran spreekt van een omgekeerde Big Bang (zoals de schepping is begonnen - met een Big Bang, zullen wij haar terugbrengen in dezelfde staat zoals deze begon (singulariteit -een omgekeerde Big Bang). Laten we kijken wat de wetenschap zegt over het einde van het Universum.

WETENSCHAP
Binnen de wetenschap zijn er 3 theorieën over het einde van het Universum. De Big Rip, de Big Freeze en de Big Crunch. We zullen hier alleen datgene bespreken wat overeenkomt met de Koran namelijk de Big Crunch.

Big Crunch
Iets spectaculairder is een eventuele Big Crunch. Voorstanders van deze theorie redeneren dat het heelal als een soort elastiek werkt, en dat het na een tijdje helemaal ‘uitgerekt’ is. Wanneer dat voorkomt, zal het weer in gaan krimpen – steeds sneller en sneller, hoe dichter het bij het middelpunt komt. En als het dan zo ver is, komt er eigenlijk een soort omgekeerde oerknal. Alles klapt dan in elkaar in een gigantische implosie.
Een Big Crunch zou, volgens sommige aanhangers, een nieuwe oerknal kunnen betekenen. De energie die er dan bij elkaar komt, zou genoeg kunnen zijn voor weer een nieuwe Big Bang. En dan is het logisch om aan te nemen dat een dergelijk voorval al eerder is voorgekomen. Dat betekent dat ons universum als het ware ‘pulseert’.
We hebben met betrekking tot het ontstaan, de huidige status en het einde van het Universum de Koran vergeleken met de huidige wetenschap. We zien dat het woord van God (de Koran) zuiver overeenkomt met de gepresenteerde wetenschappelijkheden (het werk van God). Het einde van het Universum is (nog) niet te bewijzen, maar gezien het feit dat geen enkel wetenschappelijk aspect die de Koran bevat wordt tegengesproken door de wetenschap, is de kans zeer klein dat het, het hier aan het verkeerde eind heeft.


DE STRUCTUUR VAN HET UNIVERSUM

Koran 21:104 De Dag, waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.”


We zien dat de Koran de vergelijking aanhaalt van de structuur van de hemelen met perkament/papier.

Wat zegt de NASA op hun website over de structuur van het Universum?

The simplest version of the inflationary theory, an extension of the Big Bang theory, predicts that the density of the universe is very close to the critical density, and that the geometry of the universe is flat, like a sheet of paper. That is the result confirmed by the WMAP science.

De huidige wetenschap zegt dus dat het structuur van het Universum een platte structuur is. De combinatie Big Crunch (zoals de Koran voorspelt) en een platte structuur van het Universum (zoals de Koran aangeeft) is volgens de wetenschap niet in lijn met elkaar, aangezien de wetenschap nog geen verklaring heeft waar de energie vandaan zou moeten komen om een Universum met een platte structuur te laten krommen om zo uiteindelijk over te gaan naar een Big Crunch. Zo staat de wetenschap nog voor vele vragen die vooralsnog nog onbeantwoord blijven. Echter, de ware moslim heeft vertrouwen in de Schepper van het Universum en Zijn kennis en macht. Hij doet wat Hij wil.

LATEN WE KIJKEN WAT DE KORAN ZEGT OVER DE  BANEN VAN DE ZON, DE MAAN EN HET UNIVERSUM...

Koran 21:33 En Hij is het, Die de nacht en de dag schiep. Ook de zon en de maan, elk hunner beweegt zich langs een (vaste) baan.
Koran 51:7 Bij de hemelen met zijn banen.


HET CONCEPT VAN GOD VERKLAARD VANUIT DE KORAN EN DE BIG BANG:
In de onderstaande illustratie zullen we laten zien dat Allah - God niet onder de schepping kan vallen op basis van de Koran en op basis van wetenschap en logica.

Laten we alle punten op een rij zetten:
De Koran spreekt over het onstaan van het Universum vanuit de Big Bang;
De Koran zegt dat het vroege Universum voornamelijk rook-gas was;
De Koran spreekt over het uitbreiden van het Universum;
De Koran spreekt over het einde van het Universum in een Big Crunch;
De Koran spreekt van de platte structuur van het Universum;
De Koran spreekt over de banen van planeten en het Universum;
De Koran geeft duidelijk de eigenschappen van God weer, welke 100% in harmonie met het oorzaak en gevolg vanuit de Big Bang.

CONCLUSIE:
De Koran is 100% in lijn met de hedendaagse wetenschap m.b.t. het Universum en alles wat ervan bewezen is vanuit wetenschappelijk oogpunt. De zaken die nog niet bewezen zijn zoals bijvoorbeeld de Big Crunch is moeilijk voor de wetenschap om te bewijzen, omdat deze nog niet de kennis bevat om deze theorie te bevestigen. Het wonderbaarlijke van de Koran is, dat de Koran wel spreekt van een diep wetenschappelijke beschikbare variant van het einde  van het Universum. Wat is de kans dat een mens 1400 jaar geleden dit en alle aangehaalde zaken zou kunnen raden of verzinnen?

De onafhankelijke (niet moslim) wetenschappers in het filmpje hebben het ook al geroepen. Het is onmogelijk dat een mens dit kan bedenken zonder enig onderzoek te verrichten met hypermoderne apparaturen. De enige rationele conclusie die getrokken kan worden is dat deze kennis is geopenbaard door de Schepper van het Universum, aan zijn laatste boodschapper in de lijn der boodschappers:

PROFEET MOHAMMMED VZMH
Laat een bericht of reactie achter!

1.0 / 5
1 beoordeling
0
0
0
0
1

Nora
donderdag 03 feb 2022
Salaam alaikoem,
Zouden wij sommige van uw artikelen over mogen nemen met bronvermelding? Deze artikelen verdienen het om gelezen te worden. Barak Allahoe fikoem.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud