Koran en wetenschap - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Koran en wetenschap

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
KORAN

&

WETENSCHAP

Aangezien we leven in een tijd van wetenschap, kunnen we vele wetenschappelijke elementen die genoemd worden in de Koran toetsen aan de gemaakte beweringen. Dit is een goed aanknopingspunt voor een allereerste analyse, om de Koran te toetsen op waarheidsgetrouwheid en correctheid. Mocht de Koran hiervoor slagen, kunnen we het geschrift naar een hoger niveau tillen.

We dienen allereerst te kijken of er onafhankelijke bronnen (lees: niet Moslim bronnen) zijn die spreken over de Koran en de wetenschappelijke elementen die erin voorkomen. Wat de moslims zeggen over de Koran zal vanuit hun religieus optiek waarheid zijn aangezien zijzelf in de Koran geloven. Maar wat zeggen de onafhankelijke wetenschappelijke bronnen hierover? Als we over wetenschap praten zijn de mensen die het best dit werkveld kunnen beoordelen natuurlijk de wetenschappers zelf. We kunnen statements en uitspraken van een ieder aanhoren en geloven, maar heeft dat ook enige waarde als je geen specialist bent op een specifiek gebied waarover er wordt gepraat? Nee, natuurlijk niet. Dit houdt niet in dat Moslim de wetenschappers niet geloven, in tegendeel juist. Alle wetenschappelijke elementen die in de Koran voorkomen zijn in lijn met de bevestigde wetenschap. Hier gaat het om de mensen die niet in de Koran geloven. Door het aanhalen van onafhankelijke bronnen in de bewijsvoering kunnen deze personen niet het argument van bevooroordeeldheid tegen de Moslims gebruiken.

Laten we kijken wat niet-moslim wetenschappers zeggen over hun bevindingen in de Koran. Vervolgens zullen we deze bevindingen in detail bekijken en bespreken.

In 1984 is er een conferentie is geweest met hoog aanziende wetenschappers die de verschillende voorkomende wetenschappelijke aspecten vanuit de Koran hebben onderzocht en hun oordeel hierover hebben gegeven. Laten we de statements bekijken:

Laten we nu inhoudelijk kijken naar de verschillende wetenschappelijke elementen die in de Koran voorkomen. We beginnen met een toepasselijke vers uit de Koran:

Koran 41:53 ''Weldra zullen Wij hun Onze tekenen aan de horizonten en in hun zelf laten zien, zodat het voor hen duidelijk wordt dat het (de koran) de waarheid is.''

Een verkorte lijst van wetenschappelijkheden die in de Koran voorkomen:
De hemel die terug stuurt (de cyclische systemen van de hemel)
De bewegingen van bergen
Het mengsel in het spermazaad
Het geslacht van de baby (bepaald door de mannelijke zaad)
Embryologie
Het bedekken van de spieren over de beenderen (1 van de vele fasen van creatie van de mens)
De schepping van de mens uit klei
Zuurstof afname in de hogere lagen van de hemel
Erfelijkheid (Erfelijke eigenschappen)
Bloedcirculatie
Etc.

En de lijst is vele malen langer

We zullen een aantal van de wetenschappelijkheden inhoudelijk bespreken. Een van de meest belangrijke is toch wel het ontstaan van het Universum. Het begin van alles.

We zullen vervolgens ook naar de overleveringen van de profeet Mohammed vzmh kijken in het licht van de wetenschap op de pagina's "Hadith en wetenschap".

Laat een bericht of reactie achter!

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud