Ka'Bah oorspronkelijk een Shiva tempel? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Ka'Bah oorspronkelijk een Shiva tempel?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Binnen de Hindoe gemeenschap bestaat er een sterke drang om de Ka'Bah te herleiden tot het Hindoeïsme. Er wordt beweerd dat de Ka'Bah oorspronkelijk een Shiva tempel was die door de Moslims met geweld is overgenomen.
We zullen hier aantonen dat dit een absurde claim is die geen enkele basis kent vanuit welk oogpunt dan ook. Degenen die dit roepen hebben geen enkel bewijs en geen enkel historische kennis. Daarnaast doen nog een aantal beweringen de ronde. We zullen de verschillende beweringen op een rijtje zetten en één voor één ontkrachten In Shaa Allah (met de wil van Allah).

De eerste bewering is dat er in de Ka’Bah een gouden schaal zou zijn gevonden met daarin een inscriptie die zou verwijzen naar een legende over Koning Vikram en dat daarom de Ka'Bah een Shiva Tempel zou zijn geweest. De Moslims zouden het met geweld hebben veroverd van de Hindoes.
1. Ten eerste wordt er bewering gemaakt die verwijst naar een Legende en niet naar een feitelijkheid.
2. Ten tweede kan men de bewering niet hard maken, aangezien niemand de schaal ooit gezien heeft.
3. Ten derde was de Ka'Bah in de pre-Islamitische periode gevuld met 360 afgoden door de pre-Islamitische Arabieren. Waarom zou die ene schaal nou bepalen dat Shiva aanbeden werd in de Ka'Bah (mocht die schaal ooit echt gevonden zijn)? Er lagen nog 359 andere goden van de pre-Islamitische periode in de Ka'Bah. Men probeert hier door middel van manipulatie een nadruk te leggen op dit verhaal om zo de Islam te koppelen aan het Hindoeïsme en zo de mensen zonder kennis te laten denken dat de Islam een relatie zou hebben met het huidige Hindoeïsme. Verder probeert men op deze manier de Moslims in een slecht daglicht te plaatsen.
4. Ten vierde is er geen enkel historisch bewijs dat Shiva werd aanbeden in Arabië.
5. Ten vijfde is er nooit een gewelddadige conflict geweest in Arabië tegen Hindoes (als die al bestonden in Arabië). We weten dat er afgodendienaren woonden in Arabië, maar om deze als Hindoes te bestempelen heeft geen enkele basis.
6. Ten zesde zeggen de Hindoes dat de Moslims de Ka'Bah met geweld hebben overgenomen. De titel/benaming Moslims (zoals wij en de Hindoes die kennen), worden zo genoemd na de komst van de profeet Mohammed vzmh. Dit zou logischerwijs betekenen dat de Ka’bah NA de komst van profeet Mohammed vzmh zou moeten zijn veroverd. Dit is historisch en geschiedkundig een fabel, aangezien er geen enkel verslag of overlevering van zo’n voorval bestaat. Verder is het conflicterend met het verhaal van de Legende van Koning Vikram, aangezien deze in een hele andere tijdperk zou hebben geleefd (ergens de 1ste eeuw) en niet in periode van het ontstaan van de Islam (6de eeuw).
7. Ten zevende kunnen we op basis van een logische constructionele (op basis van het bouwkundig structuur - vorm) argument, aannemeljik maken dat dit geen Shiva Tempel is geweest. Geen enkel pure Hindoetempel heeft zo'n een perfecte bouwkundige structuur zoals die van de Ka'Bah. Ka'Bah betekent namelijk Kubus.

De tweede bewering is dat er in de Ka'Bah een Shiva Lingam is
Wat vele Hindoes waarschijnlijk niet weten is dat de Ka'Bah deuren 1x per jaar worden geopend en de Sheik van Saoedi Arabië daarin het gebed verricht. Er zijn zelf videobeelden van de binnenkant van de Ka’Bah beschikbaar, zodat men kan zien dat er geen enkele Shiva Lingam in de Ka’bah ligt. De Ka’Bah is leeg van binnen en is deze bewering dus ongedaan gemaakt.

De derde bewering is dat de zwarte steen wordt aanbeden door de Moslims en dat de zwarte steen een Shiva Lingam is.
Ten eerste aanbidden de Moslims niets en niemand anders dan Allah swt, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daartussen ligt. De profeet Mohammed vzmh heeft ook nooit in een overlevering gezegd dat de zwarte steen aanbeden moet worden in welk opzicht dan ook. We weten wel dat het volgende is overgeleverd over de zwarte steen:

Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas dat de profeet vzmh heeft gezegd: De zwarte steen is vanuit Paradijs gekomen (Timidhi 877; Al Nasaa“i. De Hadith als Sahih geclassificeerd).
Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas dat de profeet vzmh heeft gezegd: Toen de zwarte steen vanuit Paradijs neerdaalde was het witter dan melk,  maar de zonden van de zonen van Adam hebben het zwart gemaakt (al-Tirmidhi, 877; Ahmad, 2792).

Het is overgeleverd van Ibn ‘Abbaas dat de profeet vzmh heeft gezegd met betrekking tot de zwarte steen: Bij Allah, Allah zal het voorbrengen op de Dag der Opstanden en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong waarmee het zal spreken en het zal getuigen in het voordeel van degenen die het hebben aangeraakt in alle oprechtheid (al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944)

Het is overgeleverd dat Umar (ra) bij de zwarte steen kwam, het kuste en toen zei: Ik weet dat jij alleen maar een steen bent welke mij noch kan bevoordelen noch kan schaden. Was het niet dat ik de profeet vzmh jou zag kussen, dan had ik jou nooit gekust (al-Bukhaari, 1520; Muslim, 1720).

We zien duidelijk dat er niet is opgeroepen dat de steen aanbeden moest worden. Het achtergrondverhaal van de zwarte steen is duidelijk. Het is neergedaald vanuit Paradijs en was puur wit en de zonden van de mens heeft het zwart gemaakt.

Een vierde bewering die gedaan wordt is dat er woorden in de Islam gebruikt worden welke een Hindoeïstische oorsprong hebben

Voorbeeld: Het woordje Namaaz (gebed) heeft een oorsprong vanuit het Sanskriet volgens een aantal Hindoes.
Het volgende wordt door de Hindoe gezegd:
"Ook het woord Namaaz is afgeleid van twee Sanskriet wortels, 'Nama en Yajna' betekenis buigen en aanbidden."

Het tegenargument:
Het woord "Namaaz" is niet eens een Arabische woord. Het werd nooit gebruikt door de profeet vzmh noch door de Arabische moslims. Tot op heden wordt het gebed nog steeds beschreven als Salaah (Salaat) en niet Namaaz. Namaaz heeft een Perzische afkomst en het wordt ook in het Urdu gebruikt, maar nooit in het Arabisch.

CONCLUSIE
We kunnen afsluiten met een vers uit de Koran alvorens we de conclusie trekken:
Koran 2:111……….Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: "Brengt jullie bewijzen, als jullie waarachtig zijn".

De bewering dat de Ka’Bah een Shiva Tempel was, is duidelijk een grote verzinsel dat nergens op gebaseerd is. Er zijn geen bewijzen of feiten die de gemaakte beweringen kunnen ondersteunen en kunnen dus als 100% vals worden beschouwd.

Laat een bericht of reactie achter!

2.0 / 5
4 beoordelingen
0
1
0
1
2

Compare-Islam
maandag 14 aug 2023
@R

Helaas kunnen wij niet zoveel met uw bericht. Uw bericht is chaotisch en er worden statements gemaakt zonder enige onderbouwing. U kunt het nog eens proberen.
Gr. Team Compare-Islam
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud