Is het logisch om te zeggen dat het leven per toeval is ontstaan? - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Is het logisch om te zeggen dat het leven per toeval is ontstaan?

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
De vraag of het leven per toeval is ontstaan is een belangrijke vraagstuk welke goed bekeken dient te worden. Het is een vraagstuk dat erg leeft bij de mensen die niet geloven in God. In het voorgaande stuk hebben we besproken dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een scheppingspunt en er dus logischerwijs sprake van een Schepper is. We hebben gezien dat de Schepper doelbewust heeft geschapen wat inhoudt dat de schepping is gecreëerd met een specifiek doel. Alles wat doelbewust is gecreëerd kan niet vallen onder de noemer ‘toeval’.
Laten we in de eerste instantie kijken wat de wetenschap zegt over zaken die zijn gecreëerd/gemaakt en de kans die daarbij hoort. We zullen zien dat de wetenschap zich keert tegen het geloven in toeval.

We beginnen met het concept van onherleidbare complexiteit te bespreken. Wat is onherleidbare complexiteit?

ONHERLEIDBARE COMPLEXITEIT:
..een systeem dat bestaat uit goed passende samenwerkende onderdelen die elk bijdragen aan de basisfunctionaliteit en waarin het weghalen van één van de onderdelen tot gevolg heeft dat het systeem niet meer functioneert."

We kunnen in aanvulling daarop het volgende zeggen: Hoe complexer datgene wat gemaakt is, hoe aannemelijker het is dat er een intelligentie achter de constructie zit.

Laten we een bekend voorbeeld bekijken:
Een muizenval: bestaande uit een plankje, een metalen beugel, een veer, een grendel en een scharnierend stukje hout dat bij beweging de vergrendeling opheft. Alle onderdelen zijn noodzakelijk voor het functioneren van de muizenval, en als één van de onderdelen wordt verwijderd, werkt het geheel niet meer.
Dit geldt voor alles wat doelbewust is gemaakt. De wetenschap zegt dus: Hoe moeilijker/ingewikkelder iets in elkaar zit, hoe aannemelijker het is dat datgene is bedacht/gemaakt door iemand/iets met een bepaald intellect. We zien dit bijvoorbeeld bij een productieproces. Hoe ingewikkelder en moeilijker een voorwerp in elkaar zit, des te eerder zullen mensen de taken verdelen voor het produceren van dat voorwerp. Bijvoorbeeld: iemand voor het ontwerpen, iemand of meerdere personen voor de productie en ander weer voor het onderhoud etc.

Laten we als voorbeeld een zeer luxe variant van een auto nemen
I) Als iemand zou beweren dat een luxe auto met ‘full options’ door verschillende toevallige processen van elementen in het bestaan is getreden, dan zou een ieder deze persoon voor gek verklaren. Het is ondenkbaar dat verschillende toevallige processen, ook al zouden ze miljarden jaren duren, deze luxe werkende auto hebben kunnen genereren. Als we het productieproces overdenken zien we ongeveer het bovengenoemde voorbijkomen (ontwerp, productie, onderhoud etc.).


Een tweede voorbeeld:
II) Indien we nu een super geavanceerde computer van de NASA als voorbeeld zouden nemen, en vervolgens hetzelfde zouden beweren? Dan zou het telkens minder aannemelijk zijn dat deze computer per toeval in bestaan zou zijn getreden. Iemand dient de software te programmeren, de chips te maken, de vorm te ontwerpen, de elektra te implementeren etc. Als iemand zou beweren dat deze pc toevallig is ontstaan zonder dat een mens er ooit aan heeft gezeten, dan zou NIEMAND dat geloven.

Als we kijken naar de complexiteit van iets dat dichter bij ons staat, namelijk onze hersenen zien we dat de wetenschap het volgende zegt:

The human brain has more switches than all computers on Earth! (klik op de link om naar het volledige artikel te gaan). - Het menselijke brein heeft meer schakels dan alle computers op aarde bij elkaar!
In het artikel hebben we kunnen lezen dat de hersenen van de mens (1 set hersenen) meer schakels bevat dan alle computers op de wereld bij elkaar. We zien hierbij ook dat de wetenschap bevestigt dat de hersenen veel complexer in elkaar zit dan men in de eerste instantie had gedacht. Als we het concept van onherleidbare complexiteit hierbij betrekken weten we dat: Hoe complexer de creatie, hoe aannemelijker het vanuit een wetenschappelijk oogpunt is, dat hetgeen dat is gecreëerd, is gecreëerd door een (Hogere) Intelligentie. Aangezien de hersenen veel gecompliceerder zijn dan de meest geavanceerde computers in de wereld en in pefectie werkt, kunnen we niet ontkennen dat er een Hogere Intelligentie hierin betrokken moet zijn.

Als we niet geloven dat 1 computer toevallig kan zijn ontstaan, waarom geloven sommigen ongelovigen dit wel van het ontstaan van de mens, waarvan de processen en werking veel en veel geavanceerder is dan dat wij als mensen ooit zullen kunnen produceren?

Ook de evolutietheorie past niet 100% meer in dit verhaal. Met de komst van de ontdekking van DNA, Genetica en RNA stappen telkens grotere groepen wetenschappers af van de Evolutietheorie, welke zegt dan het leven via natuurlijke processen is geëvolueerd op aarde (ondanks de complexiteit van al hetgeen wat we om ons heen zien). Wiskundigen schrijven elke gebeurtenis met een kans van minder dan één op 10^50  af als iets wat nooit zal plaatsvinden.

CONCLUSIE
We hebben gekeken naar de wetenschappelijke benadering in relatie tot het per toeval ontstaan van iets. We hebben gezien dat het concept van onherleidbare complexiteit uitsluit dat een geavanceerde creatie per toeval kan zijn ontstaan. We hebben de hersenen van de mens uitgelicht en hebben gezien dat er wordt bevestigd dat de hersenen van de mens complexer zijn dan de meest geavanceerde computers op de wereld en er dus een Intelligentie achter de schepping van de mens moet zitten.

Kortom: de mens kan niet per toeval zijn ontstaan en daarmee kan ook het leven niet per toeval zijn ontstaan, aangezien dit in het verlengde van elkaar ligt. In het volgende hoofdstuk zullen we een rekenkundige onderbouwing geven met betrekking tot de kans dat het leven per toeval kan zijn ontstaan of niet.

Laat een bericht of reactie achter!

1.0 / 5
1 beoordeling
0
0
0
0
1

maandag 28 nov 2022
Heldere uitleg , dank je.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud