YouTube Video´s - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Multimedia > Christendom
Overeenkomsten Islam en Christendom
Similarities Islam and Christianity
Debatten - Islam en Christendom
Debates - Islam and Christianity
Profeet Mohammed in de Bijbel
Prophet Muhammed in the Bible
De historische Jezus vzmh
The historical Jesus Pbuh
De evolutie van de Bijbel
Evolution of the Bible
Hoe werd Jezus God?
How did Jesus became God?
Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu