De leeftijd van een geloof als bewijslast? - Compare-Islam

UW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud

De leeftijd van een geloof als bewijslast?

Hindoeïsme
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
ZEGT DE 'LEEFTIJD' VAN EEN GELOOF IETS OVER DE BETROUWBAARHEID ERVAN?
Er zijn mensen die zeggen dat het Hindoeïsme is het oudste en daarom het beste geloof ter wereld is. Door een leeftijd aan te halen zegt het nog niets over het Hindoeïsme als religie. Je dient namelijk de oorsprong en de leerstellingen te analyseren alvorens een uitspraak hierover te (kunnen) doen. Je kunt niet iets beoordelen op basis van een leeftijd. Een kort voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel ik heb een fles water en bewaar deze 10 jaar. In de tussentijd is het water troebel geworden, smerig geraakt door stof en er is misschien een dode vlieg in geraakt bij het verwijderen van de dop etc. Daarentegen vul ik vandaag een fles met zuiver vers water. Welk water is zuiverder en zou jij drinken? Het troebele water of de kristal heldere water?

Omgekeerd kan natuurlijk ook het geval zijn. Als je een fles water goed afsluit, verpakt en in een vriezer plaatst en 3 maanden bewaard is het zeker zuiverder dan een fles water die je net uit een vieze sloot hebt gevuld. Een periode/leeftijd kan dus geen criterium zijn om iets te beoordelen.
Om iets te beoordelen ga je terug naar de bronnen waarop het te beoordelen zaak is gebaseerd. Je kijkt of de bronnen nog intact, betrouwbaar en vrij van corruptie zijn. Hebben er in de loop der tijd wijzigingen in de bronnen plaatsgevonden door menselijke interventie? Indien dit het geval is zullen we hoogstwaarschijnlijk de volgende elementen terug zien komen:

Onlogica
Onwetenschappelijkheden
Denigrerende zaken
Racisme
Vulgaire zaken
Tegenstrijdigheden
Vrouwonterende zaken
Verdraaiing van interpretaties
Toevoegingen of verwijderingen van teksten om specifieke doelen te bereiken

Dit omdat de mens feilbaar (imperfect) is en God feilloos (perfect/foutloos). Indien er maar één van bovenstaande elementen te bewijzen is (onderbouwd met bronnen), kunnen we al met zekerheid spreken van corruptie. We kunnen dan niet meer spreken van een betrouwbare bron van religie of een door God beschermde bron. Het kan heel goed zijn dat de originele bronnen geïnspireerd zijn door God, maar de mens deze (gedeeltelijk) heeft aangetast en dus deze geschriften niet meer als betrouwbaar kunnen worden geacht.
Een ander belangrijk vraagstuk waar naar gekeken dient te worden is of de openbaring/het geschrift/de bron tijdloos of tijdsgebonden is of niet? Is het voor een specifieke volk (en dus voor een specifieke periode) geopenbaard of voor de gehele mensheid?

CONCLUSIE
De leeftijd/ouderdom van een geloofsovertuiging zegt inhoudelijk niets over het geloof zelf. Er zal gekeken moeten worden waar deze religie afkomstig van is en wat deze religie inhoudelijk leert om te bepalen of deze betrouwbaar en zuiver is of niet.  
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud