Hadith - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Islam > Hadith
HADITH

Wat zijn Hadith? De Hadith (Arabisch: أحاديث (meervoud), حديث (enkelvoud), 'dat wat verteld wordt') zijn na strikte regelgeving en wetenschap vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten van en de uitspraken van de profeet Mohammed vzmh. Een Hadith is een betrouwbaar mondeling overgedragen bewoording van wat de Profeet vzmh zei, deed of (stilzwijgend) goedgekeurd heeft. Het geloof in de Sunnah (Soennah) is onderdeel van het islamitische geloofsovertuiging. Deze mondelinge overdrachten werden door hoogbegaafde schriftgeleerden opgetekend in boeken en staan o.a. bekend als Sahieh Bukhari, Sahieh Muslim, Tirmizi, Ibn Maja, Abu Dawoed, Tabrani, etc. (allen genoemd naar de auteurs).

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu