Jehovah Getuigen en de naam van God - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Jehovah
JEHOVAH GETUIGEN EN DE NAAM VAN GOD

Is Jehovah de naam van God?

Jehovah getuigen beweren dat Jehovah de echte naam van God is. We zullen deze bewering analyseren.

Ten eerste is de naam Jehovah is geen Hebreeuwse woord, dus kan het nooit de naam van God zijn in de Bijbel. Pas na de 16 de eeuw werd de naam Jehovah bekend, daarvoor bestond het niet. De naam Jahweh / "YHWH" werd getransformeerd naar Jehovah. De naam Jehovah is nergens te vinden in de Griekse nieuwe Testament. Wat we wel zien staan in de Bijbel is een ander naam welke gebruikt wordt voor God:

King James Bible Matthew{27:46} And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,
Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

Mattheus 27:46 "mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"

Eli is een vervoeging van de naam en dat is (Allah in het Arabisch) de naam van God zoals deze wordt gebruikt in het Hebreeuws (Eli – Elohim), Aramees (Ellahh) en Arabisch (Allah) en betekent:
"de Enige echte God."

Laten we kijken wat de Jehovah beweging zelf zegt over de naam Jehovah. Als we het voorwoord van de New World Bible Translation - 09 februari 1950 bekijken, zien we het volgende staan:

Dus wat zeggen ze hier? Ze weten dat Yah.Weh een betere benadering is van de naam YHWH, echter ze gebruiken de naam Jehovah, ALLEEN MAAR omdat de naam BEKEND is geworden sinds de 14 de eeuw.

Nu dat we hebben gezien dat de Jehovah beweging zelf toegeeft dat Jehovah niet de correcte naam is, laten we kijken van de verschillende encyclopedieën zeggen over Tetragrammaton?

We zien hier dat de naam Jehovah wordt genoemd als een MISPRONUNCIATION ( verkeerde uitspraak ) van de Tetragrammaton.

Wat zegt de Jewish Encyclopedia?

Dus de Tetragrammaton is een woord waarvan de uitspraak grammaticaal niet mogelijk, aangezien er ook in het verleden geen klinkers werden gebruikt. Het toevoegen van de extra letters is nergens op gebaseerd en een naam MAG JE NOOIT VERTALEN. Een naam is een naam. Verder zien we hierboven staan dat het een redelijk nieuw bedachte/uitgevonden naam is.

"The pronunciation 'Jehovah' is an error resulting among Christians from combining the consonants YHWH with the vowels of ADHONAY....The Masoretes who from the 6th to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible replaced the vowels of the name YHWH with the vowel signs of Adonai or Elohim. Thus the artificial name Jehovah came into being

The New Schaff-Herzog Encyclopedia: "Jehovah" -- "is an erroneous form of the divine name of the covenant God Israel."

Wat zegt de Biblical Astronomer?

Dus populair maar taalkundig onmogelijk! Dat is wat de Jehovah beweging ook zegt.

Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament:

CONCLUSIE:
Gezien alle duidelijke bewijzen kan de overduidelijke conclusie getrokken worden dat Jehovah NIET de naam van God is.


Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu