De Absolute Autoriteit - Compare-Islam

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

God bestaat
DE ABSOLUTE AUTORITEIT 

In de wereld zijn er vele verschillende religies en opvattingen over God. Op deze site zullen we een nauwkeurige analyse maken hierover. Het gaat er hierbij om, om een bepaald besef te creëren bij de lezer op verschillende gebieden in het leven. Vooral voor jezelf als individu in deze immense wereld dien je te proberen een heldere kijk te ontwikkelen op het gebied van de verschillende geloofsovertuigingen en wereldvisies.


De middelen die op deze website zijn gebruikt om dit doel te bereiken zijn o.a.: Wetenschap, rede, feiten en bewijzen uit verschillende invalshoeken. Belangrijk is dat het geheel de logica niet tegenspreekt. De verschillende onderwerpen zullen in een opbouwende structuur worden besproken, zodat er een logische

gevolg wordt gehandhaafd bij het doornemen van de website. Laten we bij een belangrijk begin beginnen, namelijk bij het begin van het universum. Het ontstaan van alles wat we kennen en niet kennen. Een belangrijk eerste punt welke gemaakt dient te worden is dat een gelovige mens gelooft in de schepping van alles om ons heen door God. Een ongelovige mens (in God), gelooft niet dat God de oorzaak is van hetgeen wat we om ons heen zien (de schepping). Het eerste punt welke we hier maken is gericht aan de mensen die wel al geloven in God. Indien men gelooft dat God de schepper van alles is, dient men goed te begrijpen wat dat betekent. Indien God alles heeft geschapen, betekent dit logischerwijs dat hetgeen wat geschapen werd door God, daarvoor niet bestond. Dit geldt voor alles wat geschapen is. Als men gelooft in de schepping van de aarde door God, dient men te geloven dat de aarde op een gegeven moment in tijd niet bestond. Hetzelfde geldt voor het totale Universum. Indien men gelooft in de schepping van het totale Universum, dan dient men ook te geloven dat het totale Universum op een gegeven moment niet bestond. Dit houdt in dat God op een bepaald moment heeft besloten om iets te scheppen en dat Hij daar niets voor nodig heeft, want Hij kan scheppen vanuit het niets. Dat is namelijk de scheppende kracht van God. Dit punt is zeer belangrijk om te begrijpen en door te laten dringen.

Laten we nu kijken naar de argumenten, bewijzen en visies.

ARTIKEL:

Astrofysici hebben een enorme ontdekking gedaan. Voor het eerst hebben ze direct bewijs gevonden voor kosmische inflatie, oftewel de theorie dat het heelal zich vrijwel direct na de oerknal exponentieel uitbreidde. In hun onderzoek presenteren ze direct de eerste beelden van zwaartekrachtsgolven: de naweeën van die oerknal. Zon 13,8 miljard jaar geleden vond de oerknal plaats. Vrijwel direct erna begon het universum zich exponentieel uit te breiden. Tenminste: dat was de theorie. Een nieuw baanbrekend onderzoek onderschrijft die theorie nu. Wetenschappers hebben namelijk voor het eerst direct bewijs gevonden voor die exponentiële uitbreiding van het universum (ook wel kosmische inflatie genoemd). Lees verder...

Het ontstaan van het Universum

In het verleden dacht men dat het Universum een Statisch Universum was. Dit hield in dat men vroeger geloofde dat het Universum altijd al bestond en eeuwig was en dus ook geen begin en geen eind had. Dit betekende dat mensen die geloofden dat het Universum door een hogere macht was gecreëerd, het aan het verkeerde eind hadden volgens de ongelovigen. Nu dat de wetenschap een stuk is gevorderd, heeft men het tegendeel kunnen aantonen met de meest geavanceerde technologische instrumenten die we nu voorhanden hebben.

We spreken van verschillende theoretische ontdekkingen die zijn gedaan vanaf ongeveer het jaar 1931 en welke zijn bevestigd rond de periode van 1964. Dat is nog vrij recent dus. We spreken hier over de ontdekking van de 'Big Bang' ofwel de 'Oerknal'. Door middel van hypermoderne apparatuur heeft men deze wonderbaarlijke ontdekkingen kunnen doen.

We zullen hier de term 'Big Bang' blijven gebruiken, aangezien er geen ander meer aannemelijk bewijsstuk bestaat dat het begin van het universum op een ander manier in het bestaan is getreden dan deze. Per 17 maart 2014 heeft men extra bewijs gevonden dat de Big Bang bevestigt.   

Wat is de Big Bang en wat vertelt de Big Bang nu eigenlijk?

De Big Bang leert ons dat er in beginsel, voordat het universum bestond 13,7 miljard jaar geleden, er een enorm heet punt was met een oneindig grote dichtheid. Dit oneindig klein punt wordt een Singulariteit genoemd. Dit is eigenlijk een wetenschappelijk term om uit te leggen dat er NIETS bestond en dat er op dat moment dus geen tijd, ruimte, materie en geen natuurwetten (wetten van de natuur welke Allah SWT heeft geschapen) bestonden.
Tegelijkertijd met de Big Bang werd tijd en ruimte gecreëerd en ongeveer 200 miljoen jaar ontstond materie pas.

DE BIG BANG IN BEELD GEBRACHT
Laten we het bekijken hoe het eruit zag:


Kort en simpel samenvattend:

Er was ‘niets’ (geen tijd, ruimte en materie) voordat de Big Bang plaatsvond en vervolgens was er een Big Bang. Na de Big Bang begon tijd, ruimte en materie te ontstaan.

The Big Bang Illustrated

We kunnen spreken van een daadwerkelijke scheppings- of creatiepunt. Een punt van het ontstaan van alles binnen het Universum. Het gehele Universum met alles erin en alle energie die zich in het Universum bevindt, bevond zich in dat ene ongelofelijke kleine punt van NIETS (de singulariteit).

Wat we hieruit leren is dat alles wat wij om ons heen zien is gecreëerd en op een zeker moment NOOIT heeft bestaan (13,7 miljard jaar geleden). Een ander veel belangrijk besef dat we hier willen creëren is dat de Big Bang niet zichzelf heeft kunnen doen ontstaan. De Big Bang kan namelijk niet vanzelf zijn ontstaan. Er moet IETS buiten datgene zijn wat wij het NIETS noemen die ervoor heeft gezorgd dat de Big Bang ontstond. Er was een OORZAAK dat zorgde voor het GEVOLG (de Schepping / de Big Bang) en we weten dat de oorzaak nooit in het gevolg (de Schepping) kan zitten. We kunnen dus aannemen dat het IETS, wat zich buiten tijd, ruimte en materie bevond en bevindt, een creërende eigenschap heeft die in staat is, alles wat bestaat, in gang te zetten en te creëren. Dat IETS moet dus zelf tijdloos, ruimteloos en niet bestaande uit materie zijn, want dat alles bestond pas na de Big Bang (de creatie). Weet dat dit wordt ‘bevestigd’ door de huidige wetenschap in de zin dat dit het meest geaccepteerde en bewezen visie is binnen de huidige wetenschap.

Klik op de foto om in te zoomen

Het is van belang dat je dit even goed laat bezinken en doordringen. Je zult dan pas echt de wonderen om je heen kunnen zien. De zon die schijnt, de aarde waarop je rondloop en reist, de lucht die je ziet en de zuurstof die je inademt bestonden niet 13,7 miljard jaar geleden. Als je nu om je heen kijkt zie je dat alles in harmonie is met elkaar. We hebben zwaartekracht, we hebben dag en nacht, we hebben voedsel dat gemaakt wordt van grondstoffen, we zijn afhankelijk van de zon en de maan etc. Kunnen we geloven dat dit alles per toeval is ontstaan en zo perfect in harmonie met elkaar is? Dat zullen we later nader bekijken op de pagina 'Is het leven per toeval ontstaan?'.

CONCLUSIE:
We hebben gezien dat het totale Universum is ontstaan bij de Big Bang vanuit het niets en het 'niets' niet zichzelf kan hebben gecreëerd. Buiten dit punt van niets, moet er dus iets zijn geweest wat de oorzaak is geweest voor het ontstaan van het totale Universum. In de volgende pagina's zullen we hier nader op inzoomen.

Terug naar boven...

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu