Het concept van God in de Vedas - Compare-Islam

UW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud

Het concept van God in de Vedas

Hindoeïsme
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

In de voorgaande pagina hebben we kort gekeken naar de geschriften binnen het Hindoeïsme en het concept van God dat daarin voorkomt. We zullen de verzen van de Veda's nog verder uitdiepen, gericht op het concept van God. Zoals we hebben gelezen zijn de Veda's de boeken uit het Hindoeïsme welke de hoogste autoriteit genieten. Kortom, de Vedas zijn de belangrijkste geschriften binnen het Hindoeïsme. Dit houdt in dat het concept van God, zoals deze in de Vedas beschreven staan, leidend zijn. Alle andere geschriften zouden de Vedas niet mogen tegenspreken hierin en dienen verworpen te worden indien deze dat wel doen.

Laten we voorbeeld aanhalen om dit te verduidelijken. Stel dat de Vedas zegt dat God geen beeltenis heeft, dan kan geen ander boek zeggen dat God een menselijke gedaan heeft. Dit is dan een duidelijke tegenspraak met de Vedas en zou het boek dat beweert dat God wel een beeltenis heeft, verworpen moeten worden. Laten we kijken wat de geleerden van de Vedas zeggen over de hedendaagse Hindoeïstische concept van God:

1


Monotheïsme – Eénheid van God1. Het aanbidden van 1 GodDe Vedische religie geeft en stemt polytheïsme (het geloven in meerdere goden) niet toe. Het monotheïsme is het as waaromheen de filosofie van de heilige Vedas  draait. God is 1, en niet velen. Er is niemand gelijk aan Hem. Degene die gelooft in het bestaan van meerdere goden, is misleid en misleid de mens, welke in het duisternis van onwetendheid tast. Er zijn geen goden behalve 1 God, welke de Heer der heren is. De Vedas schrijft voor dat de mens zou moeten bidden tot 1 God die geen gelijke, geen partner en geen vertegenwoordiger heeft.

Het aanbidden van de mens door de mens wordt gezien als Godlastering op basis van de Vedas. Degene die zichzelf tot god verklaart en zichzelf laat aanbidden door zijn medegenoten, is de grootste oplichter en zondaar. Verering past en behoort niemand toe dan de goddelijke voorzienigheid, welke de voorziener van rijkdom, wijsheid, geluk en goedgunstigheid is.


God is enkelvoudig, alleen zijn namen zijn veelvuldig.


God is enkelvoudig, enkel zijn namen zijn veelvuldig. Hij is 1 en niet velen. De Heilige Vedas geven niet toe aan en keuren het meer dan één zijn van god af. Vele verdwaalde mensen geloven in de afzonderlijke bestaan van goden en godinnen, welke volgens de Heilige Vedas helemaal niet bestaan. De Schepper van het Cosmos is één, welke over het algemeen bekend is als God. Zijn persoonlijke naam (voornaam) is Om. Hij heeft geen mediums, vertegenwoordigers, geen incarnaties en geen partners. Hij wordt genoemd en aanbeden met verschillende andere namen welke in de Vedas geschreven staan. Sommige half-geleerde mannen, vanwege een gebrek aan echte kennis, hebben deze namen toegeschreven aan Devas (een godheid), goden en godinnen dan deze aan God toe te schrijven. Zij hebben de fout begaan om vormen, karaktereigenschappen en wapens  toe te wijzen aan zulke goden en godinnen. De fouten werden vermeerderd en vergroot door de verdwaalde mannen van weinig kennis, welke later irrationele mythes en legendes toegeschreven aan deze goden. Sommige onverstandige personen gingen tot het uiterste om dierlijke organen (zoals staarten, snuiten) te verstrekken aan de zogenaamde goden. Dus werden hun goden half-mens en half beest qua lichaam. Al deze zooi van Godlastering is gebracht door pseudo-geleerden, welke een gebrek hadden aan echte kennis van Sanskriet en de Vedische betekenis welke staat voor God, misvatten.
         De betekenis welke geschreven staan in de Heilige Vedas, indien correct geïnterpreteerd, onthullen dat er geen afzonderlijke goden en godinnen bestaan.De hieronder benoemde mantra van de Rig Vedas vermeldt dat God één Almachtige realiteit is, welke door geleerden bij verschillende namen wordt genoemd. God wordt Indra genoemd, omdat Hij de Almachtige is. We noemen God Mitra, omdat Hij de vriend van allen is. Hij houdt van iedereen en is het waard om geliefd te zijn door allen. Hij wordt aangeroepen als Varuna, omdat Hij de beste is en Heiligste van alles, de Oppermachtige Majesteit van de Kosmos. Hij wordt Agni  genoemd, wat Glorieus betekent. Hij wordt aangeroepen als Divya, omdat Hij Glansrijke en Hemelse Heilige Licht attributen bezit. Hij wordt Garutman genoemd omdat Hij de Machtige Universele Hemelse geest.  

Hij wordt beschreven als Yama omdat Hij, rechtvaardig is, rechtvaardigheid toedient en alle wezens beloont of straft gericht op de situatie. Zijn oordeel van rechtvaardigheid is ideaal en perfect. Hij wordt Matarishvan genoemd, omdat Hij het levensenergie is van de Kosmos. Kortom, God heeft ontelbare namen om Zijn oneindige attributen, eigenschappen en functies aan te geven.

Voor de liefhebber hebben we nog een reeks van pagina's met verzen uit de vedas geplaatst, welke betrekking heeft op God en het concept van God.

CONCLUSIE
We hebben gezien dat de Vedas de belangrijkste geschriften zijn binnen het Hindoeïsme. We hebben daarom het concept van God vanuit de Vedas bekeken en laten zien dat een echte Hindoe dient te geloven in God op de manier zoals de Vedas deze beschrijft. In het kort komt het erop neer dat de Hindoe slechts mag geloven in 1 God en Hem in de zuiverste vorm dient te aanbidden. Dit betekent: God aanbidden zonder dat men tot een beeld, afbeelding of tot iets van de schepping bidt. Dit is ten strengste verboden en zal zorgen voor een zware bestraffing en vernietiging in het hiernamaals. Onze hedendaagse Hindoe broeders en zusters worden dus vriendelijk maar dringend opgeroepen om te stoppen met het aanbidden van de materiele zaken (lees beelden, stenen, afbeeldingen etc.) en terug te keren naar het aanbidden van God in Zijn werkelijke vorm zoals deze ook in de Vedas beschreven staat.

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud