De Shahada - Geloofsgetuigenis - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Islam > Leerstellingen van de Islam

DE SHAHADA - GELOOFSGETUIGENIS

Door de geloofsbelijdenis / geloofsgetuigenis te accepteren en te uiten (in woorden en vervolgens in daden) treedt men toe tot de Islam:

أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه

[link:1]ʾasjhadoe ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh(oe), wa asjhadoe anna moeammadan rasōēloe-llāh(i)[/link:1]
(klik op de link om de Shahada te beluisteren - de cursor/muis erop blijven houden).

"Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen Allah (God) en ik getuig dat Mohammed de gezant/profeet van Allah (God) is."In de islam bestaan er geen speciale, kostbare rituelen om het geloof binnen te treden. Nadat men de Shahada heeft geuit en geaccepteerd, is het van belang om te beseffen wat dit inhoud. Met het accepteren van de Shahada zeg je: "Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen God en ik getuig dat Mohammed de gezant/profeet van God is."

Hiermee zeg je dat je gelooft in Allah SWT als Enige God die aanbeden kan en mag worden en dat Hij geen deelgenoten heeft. Hij is de Enige, de Unieke en niets is er met Hem te vergelijken. Vervolgens accepteer je de profeet Mohammed vzmh als daadwerkelijke profeet en daarbij ook direct als laatste profeet in de lijn der boodschappers. Door dit oprecht te getuigen, heb je de poort van het Paradijs geopend. Echter, door enkel dit te getuigen mag je het Paradijs nog niet betreden. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen voordat je het Paradijs mag betreden. Deze voorwaarden zijn de overige 4 zuilen van de Islam en het geloven in de 6 geloofspunten van de Islam.

Hierbij komen dus direct een tal van verantwoordelijkheden en verplichtingen bij kijken. Als je getuigt dat je gelooft in de boodschapper, geloof je dus ook in de boodschap (de Koran en Sunnah) welke hij vzmh kwam verkondigen. Alle verplichtingen die voortvloeien uit de boodschap is dus direct van toepassing op de moslims. Dit is de ware onderwerping aan de Wil van Allah SWT, dit is de Islam.

Je Shahada -
geloofsbelijdenis heeft dus geen nut zonder de daden die verplicht zijn gemaakt vanuit de Koran voor de gelovigen.

Een voorbeeld om het voorgaande te verduidelijken:
Stel dat iemand beweert een chirurg te zijn, maar hij opereert
nooit en heeft geen diploma om aan te tonen dat hij is wat hij beweert te zijn. Wie zal dan geloven en accepteren dat hij daadwerkelijke een chirurg is? Niemand. Zo is het ook met het geloven en het accepteren van het geloof.

Kortom: Uit je daden en je gedragingen die voortvloeien uit de opdrachten vanuit de Koran en Sunnah moet blijken dat je daadwerkelijk een gelovige bent.

Koran 29:2 Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: "Wij geloven" zonder dat zij zullen worden beproefd?
Koran 29:3
Wij beproefden degenen die voor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.

Het gebed is de tweede (logische) opvolgende zuil binnen de Islam, welke op de volgende pagina wordt besproken.


Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu