Inleiding Islam - Compare-Islam

UW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud

Inleiding Islam

Islam
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
K O M  A L L E S  T E  
W E T E N  
O V E R
DE ISLAMDE ISLAM

Is de Islam een religie dat toegewezen kan worden aan de Absolute Autoriteit of niet? Wie is de grondlegger van deze religie en welk boek ligt er aan deze religie ten grondslag? Is er een origineel exemplaar van dit boek beschikbaar en weten we van wie dit afkomstig is? Zitten er in het boek tegenstrijdigheden of wetenschappelijke onmogelijkheden? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord dienen te worden om na te gaan of deze religie daadwerkelijk afkomstig is van de Absolute Autoriteit. We hebben aangetoond dat er een Absolute Autoriteit bestaat die de Schepper is van de hemelen en de aarde en alles wat zich daartussen bevindt. In de hoofdstukken Islam en de onderliggende pagina's zullen we een nauwkeurige analyse maken van de Islam en nagaan of er duidelijke bewijzen zijn om aan te tonen dat deze religie afkomstig is van de Absolute Autoriteit – God of niet. De middelen die hierbij ook weer gebruikt zullen worden zijn onder andere: wetenschap, rede, logica, feiten en bewijzen.

In onze analyses zullen we altijd proberen zo volledig mogelijk te zijn. Hoe vollediger, hoe betrouwbaarder en helderder een onderwerp wordt. We zullen beginnen met een korte terugblik op de belangrijkste eigenschappen van de Absolute Autoriteit, omdat deze van groot belang zijn in de analyse. Een waarheidsgetrouwe religie welke een beeld vormt van de Allerhoogste Autoriteit dient automatisch in harmonie te zijn met de eigenschappen zoals wij deze hebben geanalyseerd en gepresenteerd. Na deze terugblik zal kort de pre-islamitische periode worden besproken en zal er vervolgens gekeken worden naar de leerstellingen van de Islam en de 'grondlegger' van deze religie. Aan het eind zal een conclusie getrokken (moeten) worden op basis van al het gepresenteerde.

De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud