Wanneer en hoe is de Islam is ontstaan? - Compare-Islam

< class="cd-headline clip is-full-width">Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Islam
WANNEER EN HOE IS DE ISLAM ONTSTAAN?

De huidige islam ofwel de Islam zoals wij deze kennen is ontstaan vanaf het moment dat profeet Mohammed vzmh de openbaring van God ontving via de aartsengel Gabriel op zijn 40ste jaar in het jaar 611 (zijn geboortejaar is 571 en hij vzmh is geboren in Mekka). De 1ste openbaring van de Koran vond plaats in de Grot van Hira in Mekka op het Gebergte van Noer/Nur, oftewel het Gebergte van Licht in de maand Ramadan.

Moslims geloven echter dat de Islam het oudste geloofsovertuiging ter wereld is in de betekenis van het woord (ISLAM). Islam betekent namelijk: ‘zich onderwerpen aan de wil van God’. Het woord islam komt van de wortel S-L-M (van Salaam) en betekent letterlijk "vrede". De islam is dus het bereiken van vrede door volledige onderwerping aan de wil van de Enige Echte Ware God. Een ieder die de Islam volgt en praktiseert wordt een moslim genoemd. Een moslim is dus iemand die zich overgeeft aan de wil van God.

De basis waarop de Islam is gebaseerd zijn de 5 zuilen van de Islam en de 6 geloofspunten.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu